Länsförsäkringar Japan Indexnära

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
129,87 SEK
PPM-nummer
470104
Morningstar kategori
Japan
Senaste kursdatum
2019-10-11
ISIN
SE0000837296
Fondens startdatum
1996-01-03
Jämförelseindex
TOPIX TR JPY
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,20%
Förvaltningskostnad
0,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,0%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
2,5%
Informationskvot 3 år
-0,3
   
Fondbolag
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Hemsida
www.lansforsakringar.se
Förvaltarens namn
Kieran Doyle
Adress
Tegeluddsvägen 11-13
106 50 Stockholm
Telefon
+46 8 58840000
 
Placeringsinriktning
Detta är en indexnära fond som placerar i företag som är noterade på aktiemarknaderna i Japan. Fondens målsättning är att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen av indexet MSCI Japan med de avvikelser som kan uppkomma med anledning av att fonden följer fondbolagets principer för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att fondbolaget kan exkludera aktier som ingår i indexet.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka 0,3%
1 månad 1,7%
3 månader 6,7%
1 år 9,6%
10 år 135,9%
15 år 104,3%
Sedan årsskiftet 22,2%
Sedan start 51,7%
Kursdatum: 2019-10-11
Innehav
Japan
100,0%
Totalt är 99,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Industri
20,0%
Konsument, cyklisk
16,7%
Teknik
15,1%
Finans
10,7%
Sjukvård
8,9%
Konsument, stabil
7,8%
Råvaror
6,6%
Kommunikation
6,2%
Övrigt
8,1%
Totalt är 99,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
99,2%
Kort ränta
0,8%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30