AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
180,74 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Europa, medelstora bolag
Senaste kursdatum
2019-12-13
ISIN
LU0125741180
Fondens startdatum
2001-03-09
Jämförelseindex
MSCI Europe SMID NR EUR
 
Köpavgift
6%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
2,02%
Förvaltningskostnad
1,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
3,6%
Informationskvot 3 år
-0,4
   
Fondbolag
AXA Funds Management S.A.
Hemsida
www.axa-im.com
Förvaltarens namn
Isabelle de Gavoty
Adress
49, Avenue J.F. Kennedy
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
Delfonden förvaltas aktivt för att tillvarata tillfällen på de europeiska aktiemarknaderna. Investeringsbeslut grundas på en kombination av makroekonomisk, sektorsvis och företagsspecifik analys. Aktieurvalsprocessen vilar på en rigorös analys av företagens affärsmodell, ledaregenskaper, tillväxtutsikter och den totala riskavkastningsprofilen. Delfonden investerar minst två tredjedelar av de totala tillgångarna i företag med små börsvärden och högst en tredjedel av de totala tillgångarna i medelstora företag noterade på de europeiska marknaderna.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 1,5%
1 vecka 0,4%
1 månad 1,1%
3 månader 4,7%
1 år 22,6%
10 år 190,2%
15 år 354,0%
Sedan årsskiftet 28,5%
Sedan start 316,5%
Kursdatum: 2019-12-13
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
80,0%
Sverige
15,8%
Övrigt
4,2%
Totalt är 94,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Finans
23,0%
Industri
13,9%
Kommunikation
13,0%
Råvaror
11,6%
Sjukvård
11,6%
Fastigheter
7,3%
Konsument, stabil
7,3%
Konsument, cyklisk
6,9%
Övrigt
5,4%
Totalt är 94,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
94,3%
Lång ränta
2,6%
Övrigt
2,1%
Kort ränta
1,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31