Swedbank Robur USA

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
75,09 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
USA, mix bolag
Senaste kursdatum
2020-01-28
ISIN
SE0000539470
Fondens startdatum
1994-04-18
Jämförelseindex
Russell 1000 TR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,25%
Förvaltningskostnad
1,62%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
15,6%
Sharpe Ratio 3 år
1,2
Tracking Error 3 år %
4,4%
Informationskvot 3 år
0,3
   
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
Hemsida
www.swedbankrobur.se
Förvaltarens namn
Rikard Forssmed
Adress
Malmskillnadsgatan 32
105 34 Stockholm
Telefon
+46 8 585 92400
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar huvudsakligen i aktier i olika bolag och branscher i USA. Upp till tio procent av fondens tillgångar kan också placeras i Kanada och Mexiko. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Vi har en långsiktig placeringshorisont och väljer de bolag vi anser vara attraktivt värderade i förhållande till vår syn på bolagets framtida intjäningspotential. Vid förvaltningen av fonden tillämpas hållbarhetskriterier, läs mer om hållbarhetskriterierna i fondens informationsbroschyr..
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,8%
1 vecka -0,3%
1 månad 5,6%
3 månader 8,2%
1 år 32,9%
10 år 292,3%
15 år 321,9%
Sedan årsskiftet 6,3%
Sedan start 787,7%
Kursdatum: 2020-01-28
Innehav
Nordamerika
100,0%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Teknik
24,9%
Finans
21,2%
Konsument, cyklisk
12,2%
Sjukvård
12,1%
Industri
11,8%
Kommunikation
9,1%
Övrigt
8,7%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
100,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31