Swedbank Robur Technology A SEK

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
487,80 SEK
PPM-nummer
283408
Morningstar kategori
Branschfond, ny teknik
Senaste kursdatum
2020-02-20
ISIN
SE0000538944
Fondens startdatum
1983-09-01
Jämförelseindex
MSCI World/Information Tech NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,25%
Förvaltningskostnad
1,35%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
18,0%
Sharpe Ratio 3 år
1,6
Tracking Error 3 år %
4,7%
Informationskvot 3 år
-0,1
   
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
Hemsida
www.swedbankrobur.se
Förvaltarens namn
Johan Söderström
Adress
Malmskillnadsgatan 32
105 34 Stockholm
Telefon
+46 8 585 92400
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar globalt i aktier huvudsakligen i bolag inom informationsteknologisektorn. I sektorn ingår till exempel bolag verksamma inom mjukvara, datortillverkning, kommunikationsutrustning, halvledare och IT-tjänster. Koncentrationen av aktieplaceringarna till denna sektor gör fonden till en placering med hög risk. Eftersom sektorn domineras av amerikanska bolag är merparten av fondens medel normalt placerade i USA. Fonden får även använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval inom ovan nämnda placeringsinriktning. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka 2,8%
1 månad 8,5%
3 månader 19,1%
1 år 45,9%
10 år 493,3%
15 år 593,4%
Sedan årsskiftet 17,4%
Sedan start 5573,6%
Kursdatum: 2020-02-20
Innehav
Nordamerika
80,7%
Asien exkl Japan
10,7%
Västeuropa exkl Sverige
5,6%
Övrigt
2,9%
Totalt är 106,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Teknik
61,9%
Kommunikation
17,1%
Finans
12,5%
Konsument, cyklisk
5,9%
Övrigt
2,5%
Totalt är 106,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Aktier
106,7%
Övrigt
0,0%
Kort ränta
-6,7%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31