Swedbank Robur Råvarufond A SEK

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
20,51 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Branschfond, råvaror
Senaste kursdatum
2020-01-24
ISIN
SE0000538969
Fondens startdatum
1994-05-05
Jämförelseindex
S&P Global Natural Resources TR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,26%
Förvaltningskostnad
1,35%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
16,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,3
Tracking Error 3 år %
5,4%
Informationskvot 3 år
-1,1
   
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
Hemsida
www.swedbankrobur.se
Förvaltarens namn
Göran Villner
Adress
Malmskillnadsgatan 32
105 34 Stockholm
Telefon
+46 8 585 92400
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar globalt i aktier i olika bolag med stor andel produktion och förädling av råvaror, framförallt inom olje-, gruv- och metallsektorerna. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval inom ovan nämnda placeringsinriktning. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,7%
1 vecka -2,2%
1 månad 0,5%
3 månader 3,0%
1 år 13,5%
10 år -5,0%
15 år 65,7%
Sedan årsskiftet -0,5%
Sedan start -
Kursdatum: 2020-01-24
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
53,5%
Nordamerika
39,9%
Sverige
6,6%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Energi
55,6%
Råvaror
44,4%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
100,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31