Swedbank Robur Ethica Obligation

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
13,65 SEK
PPM-nummer
677534
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, långa
Senaste kursdatum
2020-01-20
ISIN
SE0000602260
Fondens startdatum
1999-03-15
Jämförelseindex
FTSE Swedish GBI SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,40%
Förvaltningskostnad
0,65%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
1,4%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
1,3%
Informationskvot 3 år
-0,4
   
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
Hemsida
www.swedbankrobur.se
Förvaltarens namn
Thomas Bäck
Adress
Malmskillnadsgatan 32
105 34 Stockholm
Telefon
+46 8 585 92400
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar främst i svenska räntepapper såsom statsobligationer, säkerställda svenska bostadsobligationer och obligationer utgivna av kommuner och landsting. Fonden följer hållbarhets- och etikkriterier och väljer de bolag i varje bransch som har relevant arbete med miljö & klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Fonden väljer bort bolag som kränker internationella normer och som har koppling till vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi samt de som producerar fossila bränslen. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden får använda sig av derivatinstrument, utfärdade i svenska kronor eller utländsk valuta, i strävan att öka fondens avkastning. Den genomsnittliga löptiden på fondens innehav ska vara mellan ett och nio år. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,1%
1 månad -0,1%
3 månader -0,9%
1 år 0,9%
10 år 26,2%
15 år 54,5%
Sedan årsskiftet 0,0%
Sedan start 103,8%
Kursdatum: 2020-01-20
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
116,1%
Övrigt
0,0%
Kort ränta
-16,1%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31