Swedbank Robur Småbolagsfond Europa A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
46,62 SEK
PPM-nummer
896761
Morningstar kategori
Europa, småbolag
Senaste kursdatum
2020-01-28
ISIN
SE0000542771
Fondens startdatum
1998-08-03
Jämförelseindex
MSCI Europe Small Cap NR EUR
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,25%
Förvaltningskostnad
1,45%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
15,9%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
3,9%
Informationskvot 3 år
-0,1
   
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
Hemsida
www.swedbankrobur.se
Förvaltarens namn
Ulrika Enhörning
Adress
Malmskillnadsgatan 32
105 34 Stockholm
Telefon
+46 8 585 92400
 
Placeringsinriktning
Fondens tillgångar placeras i små och medelstora europeiska bolag i olika branscher. Bolag som fonden placerar i ska ha ett börsvärde som vid investeringstillfället uppgår till högst fem miljarder euro. Fonden får även investera i bolag som vid investeringstillfället har ett högre börsvärde än fem miljarder euro, under förutsättning att bolaget ingår i fondens jämförelseindex. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,3%
1 vecka 0,0%
1 månad 2,6%
3 månader 10,3%
1 år 24,5%
10 år 197,8%
15 år 307,0%
Sedan årsskiftet 2,7%
Sedan start 482,6%
Kursdatum: 2020-01-28
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
92,2%
Övrigt
7,8%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Industri
16,7%
Teknik
15,4%
Kommunikation
14,4%
Finans
13,1%
Sjukvård
11,3%
Råvaror
9,7%
Konsument, cyklisk
8,1%
Konsument, stabil
6,9%
Övrigt
4,5%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Aktier
100,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30