Swedbank Robur Småbolagsfond Norden

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
176,84 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Norden, små-/medelstora bolag
Senaste kursdatum
2019-11-20
ISIN
SE0000537706
Fondens startdatum
1989-04-03
Jämförelseindex
MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,25%
Förvaltningskostnad
1,62%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,2%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
5,8%
Informationskvot 3 år
0,3
   
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
Hemsida
www.swedbankrobur.se
Förvaltarens namn
Marcus Rylander
Adress
Malmskillnadsgatan 32
105 34 Stockholm
Telefon
+46 8 585 92400
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar i aktier i små och medelstora nordiska bolag inom olika branscher. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,2%
1 vecka -0,7%
1 månad 5,5%
3 månader 8,9%
1 år 20,8%
10 år 189,9%
15 år 464,3%
Sedan årsskiftet 24,0%
Sedan start 2574,2%
Kursdatum: 2019-11-20
Innehav
Sverige
64,6%
Västeuropa exkl Sverige
35,4%
Totalt är 97,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Industri
24,2%
Konsument, cyklisk
19,6%
Teknik
17,0%
Sjukvård
10,3%
Konsument, stabil
9,5%
Finans
5,6%
Övrigt
13,8%
Totalt är 97,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
97,4%
Övrigt
2,6%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30