Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
96,65 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Sverige
Senaste kursdatum
2020-01-17
ISIN
SE0000537771
Fondens startdatum
1995-11-30
Jämförelseindex
MSCI Sweden NR SEK
 
Köpavgift
2%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,52%
Förvaltningskostnad
0,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
14,0%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
3,0%
Informationskvot 3 år
0,2
   
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
Hemsida
www.swedbankrobur.se
Förvaltarens namn
Ingemar Syréhn
Adress
Malmskillnadsgatan 32
105 34 Stockholm
Telefon
+46 8 585 92400
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar i aktier huvudsakligen i stora och medelstora svenska företag i olika branscher. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval snarare än branschval. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 1,1%
1 vecka 2,0%
1 månad 2,7%
3 månader 9,2%
1 år 22,5%
10 år 190,0%
15 år 385,6%
Sedan årsskiftet 2,2%
Sedan start 1233,1%
Kursdatum: 2020-01-17
Innehav
Sverige
84,7%
Västeuropa exkl Sverige
13,8%
Övrigt
1,5%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Industri
37,4%
Finans
15,2%
Teknik
12,5%
Konsument, cyklisk
11,6%
Sjukvård
8,6%
Råvaror
5,2%
Övrigt
9,5%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
100,0%
Övrigt
0,0%
Kort ränta
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31