Öhman Obligationsfond A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
134,62 SEK
PPM-nummer
330746
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, långa
Senaste kursdatum
2019-10-17
ISIN
SE0000493496
Fondens startdatum
1995-06-30
Jämförelseindex
FTSE Swedish GBI SEK
 
Köpavgift
2%
Säljavgift
2%
Årlig avgift
0,13%
Förvaltningskostnad
2,00%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
1,3%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
1,4%
Informationskvot 3 år
-0,3
   
Fondbolag
Öhman Fonder
Hemsida
www.ohman.se/fonder
Förvaltarens namn
Erik Nilsson
Adress
Box 7837
Telefon
+46 20525300
 
Placeringsinriktning
Fonden en räntefond med målsättning att följa utvecklingen för den svenska stats- och bostads obligationsmarknaden. Fondens jämförelseindex är OMRX Total Bond Index som innehåller statsobligationer utgivna av svenska staten och säkerställda bostadsobligationer utgivna av stadshypotek bostadsinstitut. Fonden har som strategi att följa sitt jämförelseindex och tar inte några aktiva positioner mot marknaden. Fonden har lång löptid och placerar huvudsakligen i obligationer samt följer vår standard för ansvarsfulla investeringar. Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid speglar fondens jämförelseindex och har historiskt varit mellan 3-4 år.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka -0,4%
1 månad -0,3%
3 månader 0,2%
1 år 2,5%
10 år 29,1%
15 år 58,7%
Sedan årsskiftet 1,9%
Sedan start 230,9%
Kursdatum: 2019-10-17
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Lång ränta
98,6%
Kort ränta
1,4%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30