Schroder ISF US Dollar Liqdty A Acc USD

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
109,86 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - övriga penningmarknader
Senaste kursdatum
2019-12-10
ISIN
LU0136043808
Fondens startdatum
2001-09-21
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,28%
Förvaltningskostnad
0,20%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
8,9%
Sharpe Ratio 3 år
0,4
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Hemsida
www.schroders.com
Förvaltarens namn
Neil Sutherland
Adress
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
Telefon
+352 341 342 202
 
Placeringsinriktning
Penningmarknadsfonden Schroders US Dollar Liquidity investerar i amerikanska räntepapper med hög kreditrating och korta löptider. Genomsnittlig löptid för alla räntepapper i portföljen överstiger inte 12 månader. Förvaltaren har inga restriktion i förhållande till sektorexponering. Fonden är noterad i US-dollar och är inte valutasäkrad. Variationer i valutakursen kommer därför att påverka avkastningen betydligt.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,3%
1 vecka -0,3%
1 månad -1,9%
3 månader -1,7%
1 år 7,0%
10 år 39,7%
15 år 49,8%
Sedan årsskiftet 9,4%
Sedan start -3,8%
Kursdatum: 2019-12-10
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Kort ränta
88,4%
Lång ränta
11,6%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31