SEB Nordamerikafond Småbolag

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
321,75 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
USA, småbolag
Senaste kursdatum
2019-10-22
ISIN
SE0000432601
Fondens startdatum
1988-12-19
Jämförelseindex
Russell 2000 TR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,75%
Förvaltningskostnad
1,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
23,0%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
10,1%
Informationskvot 3 år
0,4
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Alexander Yakirevich
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar med fokus på aktier i mindre tillväxtinriktade amerikanska bolag. I och med inriktningen på mindre bolag, kan förvaltningsteamet hitta företag som befinner sig i början av sin tillväxtfas, och därmed investera i aktier där företagets framtida potential ännu inte avspeglas i aktiekursen. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas avkastningen av svenska kronans utveckling i relation till andra valutor. Derivatinstrument får användas som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,3%
1 vecka -2,3%
1 månad -5,3%
3 månader -6,8%
1 år 7,5%
10 år 289,1%
15 år 420,8%
Sedan årsskiftet 29,7%
Sedan start -
Kursdatum: 2019-10-22
Innehav
Nordamerika
98,9%
Övrigt
1,1%
Totalt är 99,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Teknik
37,7%
Konsument, cyklisk
15,6%
Sjukvård
15,6%
Industri
12,8%
Finans
7,8%
Konsument, stabil
5,4%
Övrigt
5,1%
Totalt är 99,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
99,1%
Kort ränta
0,9%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30