SEB Nordamerikafond Småbolag

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
358,83 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
USA, småbolag
Senaste kursdatum
2020-01-21
ISIN
SE0000432601
Fondens startdatum
1988-12-19
Jämförelseindex
Russell 2000 TR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,75%
Förvaltningskostnad
1,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
22,5%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
9,8%
Informationskvot 3 år
0,6
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Alexander Yakirevich
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar med fokus på aktier i mindre tillväxtinriktade amerikanska bolag. I och med inriktningen på mindre bolag, kan förvaltningsteamet hitta företag som befinner sig i början av sin tillväxtfas, och därmed investera i aktier där företagets framtida potential ännu inte avspeglas i aktiekursen. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas avkastningen av svenska kronans utveckling i relation till andra valutor. Derivatinstrument får användas som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -
1 vecka 3,1%
1 månad 7,3%
3 månader 11,8%
1 år 28,8%
10 år 282,5%
15 år 422,9%
Sedan årsskiftet 8,9%
Sedan start -
Kursdatum: 2020-01-21
Innehav
Nordamerika
100,0%
Totalt är 98,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Teknik
29,5%
Sjukvård
21,5%
Industri
15,7%
Konsument, cyklisk
14,0%
Finans
9,8%
Konsument, stabil
6,0%
Övrigt
3,6%
Totalt är 98,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
98,7%
Kort ränta
1,3%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31