SEB Obligationsfond Flexibel SEK

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
10,24 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, medellånga
Senaste kursdatum
2020-01-24
ISIN
SE0000577454
Fondens startdatum
1987-10-09
Jämförelseindex
FTSE Swedish GBI 1-3 Yr SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
0,50%
Förvaltningskostnad
0,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
0,3%
Sharpe Ratio 3 år
0,2
Tracking Error 3 år %
0,4%
Informationskvot 3 år
0,5
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Martin Lundvall
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar huvudsakligen i ränterelaterade instrument och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. Innehaven är utgivna eller garanterade av svenska staten, svenska kommuner, bostadsinstitut eller företag med hög kreditvärdighet, så kallade investment grade. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden för portföljen varierar flexibelt inom intervallet 0 till 3 år. Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanterats av svenska staten. Fonden får använda derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan. För information om fondens fullständiga placeringsmöjligheter m.m. se fondens informationsbroschyr inklusive fondbestämmelser.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad 0,1%
3 månader -0,1%
1 år 0,1%
10 år 5,1%
15 år 20,5%
Sedan årsskiftet 0,1%
Sedan start -
Kursdatum: 2020-01-24
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
90,4%
Kort ränta
9,6%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31