SEB Inst Obligationsfond SEK utd

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
9,02 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, långa
Senaste kursdatum
2020-02-24
ISIN
SE0000691768
Fondens startdatum
1999-03-19
Jämförelseindex
FTSE Swedish GBI SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
0,25%
Förvaltningskostnad
0,25%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
1,3%
Sharpe Ratio 3 år
1,1
Tracking Error 3 år %
1,3%
Informationskvot 3 år
-0,8
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Martin Lundvall
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar huvudsakligen i ränterelaterade instrument och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. Huvudkategorin av finansiella instrument i fonden utgörs av obligationer emitterade i svenska kronor av den svenska staten, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet. Fondens innehav har en genomsnittlig återstående räntebindningstid som kan variera mellan 1 och 8 år. Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av svenska staten eller kommun i Sverige. Fonden får använda derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan. För information om fondens fullständiga placeringsmöjligheter m.m. se Informationsbroschyren inklusive fondbestämmelser.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka 0,5%
1 månad 0,9%
3 månader 0,6%
1 år 1,5%
10 år 18,9%
15 år 41,4%
Sedan årsskiftet 1,1%
Sedan start -
Kursdatum: 2020-02-24
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Lång ränta
98,7%
Kort ränta
1,3%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31