SEB Inst Obligationsfond SEK utd

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
9,10 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, långa
Senaste kursdatum
2019-08-19
ISIN
SE0000691768
Fondens startdatum
1999-03-19
Jämförelseindex
FTSE Swedish GBI SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
0,25%
Förvaltningskostnad
0,25%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
1,1%
Sharpe Ratio 3 år
1,2
Tracking Error 3 år %
1,5%
Informationskvot 3 år
-0,1
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Martin Lundvall
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar huvudsakligen i ränterelaterade instrument och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. Huvudkategorin av finansiella instrument i fonden utgörs av obligationer emitterade i svenska kronor av den svenska staten, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet. Fondens innehav har en genomsnittlig återstående räntebindningstid som kan variera mellan 1 och 8 år. Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av svenska staten eller kommun i Sverige. Fonden får använda derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan. För information om fondens fullständiga placeringsmöjligheter m.m. se Informationsbroschyren inklusive fondbestämmelser.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka 0,3%
1 månad 1,0%
3 månader 1,6%
1 år 2,6%
10 år 22,2%
15 år 47,9%
Sedan årsskiftet 2,8%
Sedan start -
Kursdatum: 2019-08-19
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Lång ränta
99,7%
Kort ränta
0,3%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30