Skandia SMART Försiktig

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
204,14 SEK
PPM-nummer
403642
Morningstar kategori
Blandfond - SEK, försiktig
Senaste kursdatum
2020-02-21
ISIN
SE0000810731
Fondens startdatum
1995-08-28
Jämförelseindex
Cat 75%CitiSwGBI&12.5%MSCISw&12.5%MSCIWd
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,90%
Förvaltningskostnad
0,90%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
1,8%
Sharpe Ratio 3 år
1,5
Tracking Error 3 år %
2,1%
Informationskvot 3 år
-1,1
   
Fondbolag
Skandia Fonder AB
Hemsida
www.skandia.se/fonder
Förvaltarens namn
Alexander Onica
Adress
L86
106 55 Stockholm
Telefon
+46 8 4636761
 
Placeringsinriktning
Skandia SMART Försiktig är en blandfond med en bred inriktning. Fonden investerar i olika tillgångsslag såsom svenska och utländska aktier, svenska och utländska räntebärande värdepapper, valutor, alternativa tillgångar samt penningmarknadsinstrument. Fonden saknar fast fördelning mellan tillgångsslagen, men investerar vanligtvis cirka 20 procent i aktier. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja, är involverade i kontroversiella vapen eller producerar tobak. Fonden investerar inte heller i bolag som är involverade i cannabis för rekreationsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. Vidare avstår fonden från att investera i bolag som utvinner kol för energiändamål.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,2%
1 vecka 0,2%
1 månad 1,2%
3 månader 1,9%
1 år 4,9%
10 år 36,9%
15 år 65,5%
Sedan årsskiftet 2,0%
Sedan start 194,8%
Kursdatum: 2020-02-21
Innehav
Sverige
41,0%
Nordamerika
25,3%
Japan
13,2%
Västeuropa exkl Sverige
9,3%
Asien exkl Japan
8,3%
Övrigt
3,0%
Totalt är 22,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Industri
20,5%
Konsument, stabil
15,4%
Konsument, cyklisk
12,9%
Fastigheter
12,0%
Finans
10,2%
Kommunikation
9,8%
Allmännyttigt
9,2%
Övrigt
10,1%
Totalt är 22,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Lång ränta
80,5%
Aktier
22,0%
Övrigt
1,4%
Kort ränta
-3,8%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31