Skandia SMART Försiktig

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
199,97 SEK
PPM-nummer
403642
Morningstar kategori
Blandfond - SEK, försiktig
Senaste kursdatum
2019-09-17
ISIN
SE0000810731
Fondens startdatum
1995-08-28
Jämförelseindex
Cat 75%CitiSwGBI&12.5%MSCISw&12.5%MSCIWd
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,90%
Förvaltningskostnad
0,90%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
1,8%
Sharpe Ratio 3 år
1,5
Tracking Error 3 år %
2,3%
Informationskvot 3 år
-0,8
   
Fondbolag
Skandia Fonder AB
Hemsida
www.skandia.se/fonder
Förvaltarens namn
Axel Brändström
Adress
L86
106 55 Stockholm
Telefon
+46 8 4636761
 
Placeringsinriktning
Skandia SMART Försiktig är en blandfond med en bred inriktning. Fonden investerar i olika tillgångsslag såsom svenska och utländska aktier, svenska och utländska räntebärande värdepapper, valutor, alternativa tillgångar samt penningmarknadsinstrument. Fonden saknar fast fördelning mellan tillgångsslagen, men investerar vanligtvis cirka 20 procent i aktier. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja, är involverade i kontroversiella vapen eller producerar tobak. Fonden investerar inte heller i bolag som är involverade i cannabis för rekreationsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. Vidare avstår fonden från att investera i bolag som utvinner kol för energiändamål.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad 0,6%
3 månader 0,9%
1 år 2,4%
10 år 36,7%
15 år 61,3%
Sedan årsskiftet 4,5%
Sedan start 188,8%
Kursdatum: 2019-09-17
Innehav
Sverige
39,4%
Nordamerika
25,9%
Japan
13,6%
Asien exkl Japan
9,3%
Västeuropa exkl Sverige
8,8%
Övrigt
2,9%
Totalt är 21,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Industri
18,1%
Konsument, stabil
16,1%
Konsument, cyklisk
13,2%
Fastigheter
12,0%
Finans
10,3%
Kommunikation
9,2%
Allmännyttigt
9,1%
Teknik
5,7%
Övrigt
6,3%
Totalt är 21,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Lång ränta
64,1%
Aktier
21,0%
Kort ränta
13,5%
Övrigt
1,4%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31