Skandia Kapitalmarknadsfond

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
184,08 SEK
PPM-nummer
726117
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, långa
Senaste kursdatum
2020-02-21
ISIN
SE0000810863
Fondens startdatum
1990-12-10
Jämförelseindex
FTSE Swedish GBI SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,51%
Förvaltningskostnad
0,40%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
1,4%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
1,1%
Informationskvot 3 år
-1,0
   
Fondbolag
Skandia Fonder AB
Hemsida
www.skandia.se/fonder
Förvaltarens namn
Alexander Onica
Adress
L86
106 55 Stockholm
Telefon
+46 8 4636761
 
Placeringsinriktning
Skandia Kapitalmarknadsfond är en räntefond. Fonden investerar i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor. Investeringarna görs främst i svenska nominella statsobligationer och svenska säkerställda bostadsobligationer utgivna av stat, kommun eller andra juridiska personer som bedöms ha en hög kreditvärdighet. Fondens genomsnittliga löptid ska överstiga ett år. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja, är involverade i kontroversiella vapen eller producerar tobak. Fonden investerar inte heller i bolag som är involverade i cannabis för rekreationsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. Vidare avstår fonden från att investera i bolag som utvinner kol för energiändamål.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka 0,4%
1 månad 0,8%
3 månader 0,3%
1 år 1,4%
10 år 31,8%
15 år 57,7%
Sedan årsskiftet 0,9%
Sedan start -
Kursdatum: 2020-02-21
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Lång ränta
98,9%
Övrigt
2,6%
Kort ränta
-1,5%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31