Skandia SMART Balanserad

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
420,85 SEK
PPM-nummer
546960
Morningstar kategori
Blandfond - SEK, balanserad
Senaste kursdatum
2020-01-24
ISIN
SE0000810905
Fondens startdatum
1991-01-23
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,40%
Förvaltningskostnad
1,40%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
6,6%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Skandia Fonder AB
Hemsida
www.skandia.se/fonder
Förvaltarens namn
Alexander Onica
Adress
L86
106 55 Stockholm
Telefon
+46 8 4636761
 
Placeringsinriktning
Skandia SMART Balanserad är en blandfond med en bred inriktning. Fonden investerar i olika tillgångsslag såsom svenska och utländska aktier, svenska och utländska räntebärande värdepapper, valutor, alternativa tillgångar samt penningmarknadsinstrument. Fonden saknar fast fördelning mellan tillgångsslagen, men investerar vanligtvis cirka 60 procent i aktier. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja, är involverade i kontroversiella vapen eller producerar tobak. Fonden investerar inte heller i bolag som är involverade i cannabis för rekreationsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. Vidare avstår fonden från att investera i bolag som utvinner kol för energiändamål.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,6%
1 vecka 0,1%
1 månad 1,7%
3 månader 4,5%
1 år 13,8%
10 år 79,8%
15 år 133,9%
Sedan årsskiftet 2,1%
Sedan start 654,3%
Kursdatum: 2020-01-24
Innehav
Sverige
37,5%
Nordamerika
35,4%
Västeuropa exkl Sverige
14,1%
Asien exkl Japan
6,3%
Japan
5,2%
Övrigt
1,5%
Totalt är 59,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Industri
21,3%
Finans
18,8%
Teknik
12,4%
Konsument, cyklisk
9,9%
Sjukvård
9,5%
Kommunikation
7,4%
Konsument, stabil
6,4%
Fastigheter
5,1%
Övrigt
9,1%
Totalt är 59,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
59,7%
Lång ränta
40,7%
Övrigt
1,4%
Kort ränta
-1,8%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31