Skandia Korträntefond

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
130,96 SEK
PPM-nummer
331983
Morningstar kategori
Ränte - SEK kort löptid
Senaste kursdatum
2019-10-23
ISIN
SE0000810897
Fondens startdatum
1990-12-10
Jämförelseindex
FTSE SEK EuroDep 3 Mon SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,25%
Förvaltningskostnad
0,25%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
0,2%
Sharpe Ratio 3 år
1,3
Tracking Error 3 år %
0,2%
Informationskvot 3 år
1,8
   
Fondbolag
Skandia Fonder AB
Hemsida
www.skandia.se/fonder
Förvaltarens namn
Alexander Onica
Adress
L86
106 55 Stockholm
Telefon
+46 8 4636761
 
Placeringsinriktning
Skandia Penningmarknadsfond är en räntefond. Fonden investerar i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor av stat, kommun eller andra juridiska personer som bedöms ha hög kreditvärdighet. Fondens genomsnittliga löptid får inte överstiga ett år. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja, är involverade i kontroversiella vapen eller producerar tobak. Fonden investerar inte heller i bolag som är involverade i cannabis för rekreationsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. Vidare avstår fonden från att investera i bolag som utvinner kol för energiändamål.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad -0,1%
3 månader -0,1%
1 år -0,1%
10 år 4,6%
15 år 13,5%
Sedan årsskiftet 0,1%
Sedan start -
Kursdatum: 2019-10-23
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Lång ränta
98,6%
Kort ränta
1,4%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30