Skandia Realräntefond

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
156,81 SEK
PPM-nummer
469817
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, reala
Senaste kursdatum
2019-09-18
ISIN
SE0000810871
Fondens startdatum
1995-09-01
Jämförelseindex
BBgBarc Gbl Infl Linked Sweden TR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,50%
Förvaltningskostnad
0,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
2,4%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
0,3%
Informationskvot 3 år
-0,8
   
Fondbolag
Skandia Fonder AB
Hemsida
www.skandia.se/fonder
Förvaltarens namn
Alexander Onica
Adress
L86
106 55 Stockholm
Telefon
+46 8 4636761
 
Placeringsinriktning
Skandia Realräntefond är en räntefond. Fonden investerar i realränteobligationer utgivna av Riksgälden - räntebärande värdepapper som ger en fast avkastning utöver inflationen. Fonden får även investera i svenska nominella statsobligationer och statsskuldväxlar. Fondens genomsnittliga räntebindningstid ska överstiga fem år. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja, är involverade i kontroversiella vapen eller producerar tobak. Fonden investerar inte heller i bolag som är involverade i cannabis för rekreationsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. Vidare avstår fonden från att investera i bolag som utvinner kol för energiändamål.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad -1,5%
3 månader 0,0%
1 år 2,9%
10 år 34,1%
15 år 55,2%
Sedan årsskiftet 3,0%
Sedan start 203,8%
Kursdatum: 2019-09-18
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Lång ränta
94,0%
Kort ränta
6,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31