Skandia Realräntefond

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
153,62 SEK
PPM-nummer
469817
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, reala
Senaste kursdatum
2020-02-21
ISIN
SE0000810871
Fondens startdatum
1995-09-01
Jämförelseindex
BBgBarc Gbl Infl Linked Sweden TR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,56%
Förvaltningskostnad
0,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
2,5%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
0,3%
Informationskvot 3 år
-0,9
   
Fondbolag
Skandia Fonder AB
Hemsida
www.skandia.se/fonder
Förvaltarens namn
Alexander Onica
Adress
L86
106 55 Stockholm
Telefon
+46 8 4636761
 
Placeringsinriktning
Skandia Realräntefond är en räntefond. Fonden investerar i realränteobligationer utgivna av Riksgälden - räntebärande värdepapper som ger en fast avkastning utöver inflationen. Fonden får även investera i svenska nominella statsobligationer och statsskuldväxlar. Fondens genomsnittliga räntebindningstid ska överstiga fem år. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja, är involverade i kontroversiella vapen eller producerar tobak. Fonden investerar inte heller i bolag som är involverade i cannabis för rekreationsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. Vidare avstår fonden från att investera i bolag som utvinner kol för energiändamål.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka 0,1%
1 månad 0,5%
3 månader -1,3%
1 år 1,1%
10 år 29,7%
15 år 56,2%
Sedan årsskiftet 0,2%
Sedan start 197,6%
Kursdatum: 2020-02-21
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Lång ränta
100,6%
Övrigt
0,0%
Kort ränta
-0,6%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31