SPP Generation 40-tal

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
257,22 SEK
PPM-nummer
391482
Morningstar kategori
Blandfond - Generation 2011-2015
Senaste kursdatum
2019-08-23
ISIN
SE0001095845
Fondens startdatum
1996-01-12
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,41%
Förvaltningskostnad
1,20%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
3,1%
Sharpe Ratio 3 år
1,3
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
SPP Fonder AB
Hemsida
www.sppfonder.se
Förvaltarens namn
Olav Chen
Adress
Vasagatan 10
Telefon
+46 8 6142450
 
Placeringsinriktning
SPP Generation 40-tal placerar både i aktier och räntebärande värdepapper och placeringarna görs såväl i Sverige som i utlandet. Fonden är en generationsfond, vilket innebär att ju äldre du blir desto lägre risk. Fram till 2020 placerar fonden successivt om från aktiemarknaden till räntemarknaden. Från 2020 kommer ränteandelen i fonden normalt att ligga på 80 procent. Fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption, allvarlig klimat– och miljöskada, kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen) samt tobak. Vi exkluderar även bolag inom vissa enskilda sektorer som bedöms vara ohållbara. Därutöver avstår vi från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av vapen, alkohol, spel och pornografi och andra marknadsanpassade exkluderingar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka 0,1%
1 månad -0,2%
3 månader 0,8%
1 år 1,5%
10 år 60,3%
15 år 96,6%
Sedan årsskiftet 5,4%
Sedan start 291,7%
Kursdatum: 2019-08-23
Innehav
Nordamerika
41,0%
Sverige
29,7%
Västeuropa exkl Sverige
16,2%
Asien exkl Japan
5,2%
Övrigt
7,9%
Totalt är 21,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Finans
20,5%
Industri
19,2%
Teknik
15,3%
Konsument, cyklisk
10,5%
Sjukvård
9,3%
Konsument, stabil
7,4%
Kommunikation
5,2%
Övrigt
12,6%
Totalt är 21,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Lång ränta
85,7%
Aktier
21,2%
Övrigt
0,2%
Kort ränta
-7,1%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31