SPP Generation 40-tal

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
259,12 SEK
PPM-nummer
391482
Morningstar kategori
Blandfond - Generation 2011-2015
Senaste kursdatum
2019-10-18
ISIN
SE0001095845
Fondens startdatum
1996-01-12
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,41%
Förvaltningskostnad
1,20%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
3,1%
Sharpe Ratio 3 år
1,2
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
SPP Fonder AB
Hemsida
www.sppfonder.se
Förvaltarens namn
Olav Chen
Adress
Vasagatan 10
Telefon
+46 8 6142450
 
Placeringsinriktning
SPP Generation 40-tal placerar både i aktier och räntebärande värdepapper och placeringarna görs såväl i Sverige som i utlandet. Fonden är en generationsfond, vilket innebär att ju äldre du blir desto lägre risk. Fram till 2020 placerar fonden successivt om från aktiemarknaden till räntemarknaden. Från 2020 kommer ränteandelen i fonden normalt att ligga på 80 procent. Fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption, allvarlig klimat– och miljöskada, kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen) samt tobak. Vi exkluderar även bolag inom vissa enskilda sektorer som bedöms vara ohållbara. Därutöver avstår vi från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av vapen, alkohol, spel och pornografi och andra marknadsanpassade exkluderingar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka 0,0%
1 månad -0,1%
3 månader 1,0%
1 år 3,9%
10 år 57,7%
15 år 97,3%
Sedan årsskiftet 6,2%
Sedan start 294,6%
Kursdatum: 2019-10-18
Innehav
Nordamerika
39,7%
Sverige
30,9%
Västeuropa exkl Sverige
16,2%
Asien exkl Japan
5,4%
Övrigt
7,9%
Totalt är 19,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Finans
20,9%
Industri
19,2%
Teknik
15,0%
Konsument, cyklisk
10,6%
Sjukvård
9,2%
Konsument, stabil
7,3%
Kommunikation
5,2%
Övrigt
12,6%
Totalt är 19,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Lång ränta
85,6%
Aktier
19,6%
Övrigt
1,1%
Kort ränta
-6,3%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30