SPP Generation 50-tal

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
398,71 SEK
PPM-nummer
427310
Morningstar kategori
Blandfond - Generation 2021-2025
Senaste kursdatum
2020-01-24
ISIN
SE0001095852
Fondens startdatum
1996-01-12
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,41%
Förvaltningskostnad
1,20%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
5,1%
Sharpe Ratio 3 år
1,1
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
SPP Fonder AB
Hemsida
www.sppfonder.se
Förvaltarens namn
Olav Chen
Adress
Vasagatan 10
Telefon
+46 8 6142450
 
Placeringsinriktning
SPP Generation 50-tal placerar både i aktier och räntebärande värdepapper och placeringarna görs såväl i Sverige som i utlandet. Fonden är en generationsfond, vilket innebär att ju äldre du blir desto lägre risk. Fram till 2030 placerar fonden successivt om från aktiemarknaden till räntemarknaden i takt med att pensionen närmar sig. Från 2030 och framåt kommer ränteandelen i fonden normalt att ligga på 80 procent. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption, allvarlig klimat– och miljöskada, kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen) samt tobak. Därutöver avstår vi från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen, vapen, alkohol, spel, pornografi och bolag med stora fossilreserver.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,4%
1 vecka 0,1%
1 månad 1,1%
3 månader 2,1%
1 år 9,5%
10 år 96,5%
15 år 135,9%
Sedan årsskiftet 1,3%
Sedan start 486,6%
Kursdatum: 2020-01-24
Innehav
Nordamerika
41,7%
Sverige
26,5%
Västeuropa exkl Sverige
17,1%
Asien exkl Japan
6,2%
Japan
5,3%
Övrigt
3,2%
Totalt är 32,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Finans
21,3%
Industri
19,7%
Teknik
13,3%
Sjukvård
10,2%
Konsument, cyklisk
9,6%
Kommunikation
9,4%
Konsument, stabil
7,8%
Övrigt
8,8%
Totalt är 32,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
73,4%
Aktier
32,5%
Övrigt
0,7%
Kort ränta
-6,6%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31