Nordea Swedish Stars icke-utd

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
3 104,55 SEK
PPM-nummer
203067
Morningstar kategori
Sverige
Senaste kursdatum
2020-01-17
ISIN
SE0000625238
Fondens startdatum
1999-10-26
Jämförelseindex
MSCI Sweden NR SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,40%
Förvaltningskostnad
1,40%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
14,4%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
4,4%
Informationskvot 3 år
0,3
   
Fondbolag
Nordea Funds Ab
Hemsida
www.nordea.se
Förvaltarens namn
John Hernander
Adress
Regeringsgatan 59
Telefon
+46 771 224488
 
Placeringsinriktning
En aktiefond som placerar på den svenska aktiemarknaden samt upp till 25 procent av fondförmögenheten på de övriga nordiska aktiemarknaderna. I Nordeas Stars-fonder baseras urvalet av aktier på en kombination av finansiell analys och analys av hur företagen hanterar risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt affärsetik. Fonden har ett innehav i ca 40 företag. Antalet kan variera. Fonden omfattas även av särskilda etiska kriterier där internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning beaktas i placeringsinriktningen. Fondens förvaltare undviker vidare att placera i företag där mer än 5 procent av företagets omsättning är inriktad på produktion och/eller försäljning av varor och tjänster inom kategorierna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 1,0%
1 vecka 1,1%
1 månad 1,5%
3 månader 5,0%
1 år 22,7%
10 år 165,1%
15 år 304,9%
Sedan årsskiftet 1,2%
Sedan start 311,5%
Kursdatum: 2020-01-17
Innehav
Sverige
74,8%
Västeuropa exkl Sverige
21,4%
Övrigt
3,7%
Totalt är 97,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Finans
22,1%
Industri
21,8%
Konsument, cyklisk
19,5%
Teknik
9,2%
Kommunikation
8,1%
Sjukvård
8,0%
Konsument, stabil
6,0%
Råvaror
5,1%
Totalt är 97,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Aktier
98,4%
Kort ränta
1,6%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30