SEB Trygghetsfond Ekorren

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
217,57 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - SEK, balanserad
Senaste kursdatum
2020-01-17
ISIN
SE0000500407
Fondens startdatum
1990-10-31
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,20%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
5,9%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Anna Sigurd
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden är en blandfond med inriktning mot Sverige. Den placerar i svenska aktier och aktierelaterade instrument, samt i ränterelaterade instrument. Fonden får placera mer än 40 procent av fondmedel i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av svenska staten. I normalläget ska fondens medel till hälften vara placerade i aktier och till hälften i räntebärande värdepapper. Förvaltaren får avvika upp till 10 procentenheter åt vartdera hållet från denna fördelning. Derivatinstrument får användas som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan. För information om fondens fullständiga placeringsmöjligheter m.m. se Informationsbroschyren inklusive fondbestämmelser.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,4%
1 vecka 1,0%
1 månad 1,4%
3 månader 4,2%
1 år 11,8%
10 år 84,7%
15 år 156,1%
Sedan årsskiftet 1,1%
Sedan start 921,0%
Kursdatum: 2020-01-17
Innehav
Sverige
90,7%
Västeuropa exkl Sverige
9,3%
Totalt är 50,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Industri
38,8%
Finans
21,4%
Konsument, stabil
8,5%
Sjukvård
7,7%
Teknik
7,4%
Fastigheter
7,3%
Övrigt
8,9%
Totalt är 50,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
51,5%
Aktier
50,1%
Övrigt
0,4%
Kort ränta
-2,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31