SEB Globalfond Chans/Risk C EUR - Lux

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
1,70 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Global, värdebolag
Senaste kursdatum
2020-01-22
ISIN
LU0122113094
Fondens startdatum
2001-01-08
Jämförelseindex
MSCI ACWI Value NR USD
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,56%
Förvaltningskostnad
1,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
14,4%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
4,7%
Informationskvot 3 år
0,0
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Christian Darenhill
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar i aktier och aktierelaterade instrument i olika branscher och länder runt om i världen. Eftersom fondens tillgångar huvudsakligen är placerade utanför Sverige påverkas avkastningen även av den svenska kronans utveckling i relation till andra valutor. Derivatinstrument får användas som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan. För information om fondens fullständiga placeringsmöjligheter m.m. se fullständigt Prospekt.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,6%
1 vecka 1,7%
1 månad 4,1%
3 månader 7,7%
1 år 20,1%
10 år 193,2%
15 år 251,6%
Sedan årsskiftet 3,8%
Sedan start 100,7%
Kursdatum: 2020-01-22
Innehav
Nordamerika
54,1%
Västeuropa exkl Sverige
20,4%
Asien exkl Japan
9,0%
Japan
5,9%
Övrigt
10,6%
Totalt är 98,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Teknik
18,4%
Finans
14,8%
Konsument, cyklisk
13,0%
Sjukvård
12,0%
Kommunikation
7,6%
Råvaror
7,6%
Konsument, stabil
7,1%
Allmännyttigt
6,6%
Industri
6,4%
Övrigt
6,5%
Totalt är 98,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
99,5%
Kort ränta
0,5%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31