SEB Hållbarhetsfond Norden C EUR - Lux

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
15,04 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Norden
Senaste kursdatum
2020-01-20
ISIN
LU0030165871
Fondens startdatum
1988-12-06
Jämförelseindex
MSCI Nordic Countries NR EUR
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,36%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
14,6%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
5,1%
Informationskvot 3 år
0,2
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Tommi Saukkoriipi
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i nordiska aktier och aktierelaterade instrument. Urvalet görs bland cirka 850 bolag som noteras på respektive börs i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island, där den svenska börsen är den enskilt största. Fonden investerar främst i stora och medelstora bolag. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas avkastningen även av hur svenska kronan utvecklas i relation till andra valutor. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka 2,5%
1 månad 3,2%
3 månader 11,0%
1 år 26,9%
10 år 167,2%
15 år 312,9%
Sedan årsskiftet 2,8%
Sedan start 2592,9%
Kursdatum: 2020-01-20
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
55,6%
Sverige
44,4%
Totalt är 98,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Industri
44,3%
Finans
23,4%
Sjukvård
10,6%
Råvaror
8,9%
Konsument, stabil
6,1%
Övrigt
6,5%
Totalt är 98,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
98,7%
Kort ränta
1,3%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31