SEB Hållbarhetsfond Europa C (EUR)

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
5,67 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Europa, mix bolag
Senaste kursdatum
2020-01-21
ISIN
LU0030166507
Fondens startdatum
1988-12-06
Jämförelseindex
MSCI Europe NR EUR
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,46%
Förvaltningskostnad
1,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,0%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
2,5%
Informationskvot 3 år
0,0
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Christian Darenhill
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar främst i stora bolag men teamet söker också attraktiva investeringar bland medelstora bolag. Fondens jämförelseindex är MSCI Europe Net Return. Teamets investeringsunivers uppgår till omkring 1000 bolag, vilka är tillräckligt stora för teamet att investera i. Av dessa bedömer teamet att det är omkring 200-300 aktier som har en profil i termer av värdeskapande och kvalitet som är tillräckligt attraktiv. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas avkastningen även av hur svenska kronan utvecklas i relation till andra valutor. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka 1,4%
1 månad 2,0%
3 månader 4,7%
1 år 21,3%
10 år 105,6%
15 år 151,8%
Sedan årsskiftet 1,9%
Sedan start 923,0%
Kursdatum: 2020-01-21
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
93,2%
Övrigt
6,8%
Totalt är 99,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Finans
20,0%
Sjukvård
16,0%
Industri
14,4%
Kommunikation
12,2%
Konsument, stabil
10,5%
Konsument, cyklisk
9,7%
Övrigt
17,2%
Totalt är 99,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
99,8%
Kort ränta
0,2%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31