SEB Östeuro Små o Medelst Bol EUR - Lux

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
5,67 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Östeuropa
Senaste kursdatum
2020-01-16
ISIN
LU0086828794
Fondens startdatum
1998-06-02
Jämförelseindex
MSCI EM Europe NR EUR
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,85%
Förvaltningskostnad
1,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,4%
Sharpe Ratio 3 år
1,1
Tracking Error 3 år %
7,3%
Informationskvot 3 år
0,2
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Alo Kullamaa
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar främst i aktier och aktierelaterade instrument i Östeuropa med fokus på mindre bolag. Teamet placerar på aktiemarknaderna i nya och aspirerande EU-länder samt i Ryssland och OSS-länderna (Oberoende staters samvälde består av de tidigare sovjetrepublikerna). Minst 50 procent av portföljen är investerad i bolag med ett börsvärde på upp till 500 miljoner euro (vid inköpstillfället). Av likviditetsskäl utgörs en viss del av portföljen av aktier i större bolag. Fonden saknar relevant jämförelseindex. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas avkastningen även av hur svenska kronan utvecklas i relation till andra valutor. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 1,0%
1 vecka 1,8%
1 månad 6,7%
3 månader 13,4%
1 år 39,3%
10 år 110,0%
15 år 250,8%
Sedan årsskiftet 5,6%
Sedan start 499,8%
Kursdatum: 2020-01-16
Innehav
Östeuropa
76,0%
Västeuropa exkl Sverige
13,5%
Asien exkl Japan
9,4%
Övrigt
1,1%
Totalt är 95,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Finans
31,8%
Energi
18,7%
Råvaror
16,7%
Konsument, stabil
8,5%
Kommunikation
7,9%
Industri
6,3%
Övrigt
10,1%
Totalt är 95,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
95,9%
Kort ränta
4,1%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31