Templeton Emerging Markets A(Ydis)USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
44,58 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Tillväxtmarknader
Senaste kursdatum
2020-01-17
ISIN
LU0029874905
Fondens startdatum
1991-02-28
Jämförelseindex
MSCI EM NR USD
 
Köpavgift
6%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
2,00%
Förvaltningskostnad
1,60%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,5%
Sharpe Ratio 3 år
1,1
Tracking Error 3 år %
2,8%
Informationskvot 3 år
0,4
   
Fondbolag
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Hemsida
www.franklintempletonnordic.com
Förvaltarens namn
Chetan Sehgal
Adress
Blasieholmsgatan 5
Telefon
+46 (0) 8 545 012 30
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i aktier samt företags- och statsobligationer emitterade i tillväxtländer. Investeringarna sker främst i aktier i företag som huvudsakligen är verksamma i dessa länder, eller som har en stor del av sina tillgångar där. Fonden kan även investera i andra typer av värdepapper, såsom preferensaktier och konvertibler.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 1,1%
1 vecka 1,6%
1 månad 5,6%
3 månader 11,2%
1 år 28,2%
10 år 78,1%
15 år 216,5%
Sedan årsskiftet 4,4%
Sedan start 631,5%
Kursdatum: 2020-01-17
Innehav
Asien exkl Japan
67,9%
Latinamerika
12,6%
Östeuropa
10,0%
Övrigt
9,5%
Totalt är 99,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Finans
24,5%
Teknik
23,6%
Konsument, cyklisk
17,3%
Kommunikation
16,9%
Energi
6,9%
Övrigt
11,0%
Totalt är 99,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
99,3%
Kort ränta
0,7%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31