Alfred Berg Aktiv

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
1 637,48 NOK
PPM-nummer
147348
Morningstar kategori
Norge
Senaste kursdatum
2019-09-20
ISIN
NO0010089444
Fondens startdatum
1995-12-29
Jämförelseindex
OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,50%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
15,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
3,7%
Informationskvot 3 år
-0,1
   
Fondbolag
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
Hemsida
www.alfredberg.no
Förvaltarens namn
Leif Eriksrød
Adress
Olav V's gate 5
Postboks 1294 Vika
Telefon
+47 22 005100
 
Placeringsinriktning
Portföljen byggs upp genom noggrann företagsanalys. Varje företag kan över- eller underviktas upptill 10 procentpoäng mot värdepapprets vikt i referansindex. Ett värdepapper utanför referansindex kan maximalt utgöra 10 % av portföljen. Avvikelsen från referanindex branschvikter skall hållas innanför 15 procentpoäng. Fonden investerar huvudsakligen i företag registrerade i Norge som har en bred diversifiserad portfölj. Minimum 80 % av fondens förvaltingskapital skall vara placerad i värdepapper registrerade i Norge. Portföljen består normalt av 30 - 60 företag.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka 1,2%
1 månad 3,7%
3 månader -1,9%
1 år -4,4%
10 år 206,1%
15 år 482,3%
Sedan årsskiftet 16,5%
Sedan start 1194,3%
Kursdatum: 2019-09-20
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
100,0%
Totalt är 99,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Konsument, stabil
25,9%
Energi
19,1%
Finans
18,9%
Industri
11,8%
Råvaror
11,4%
Övrigt
13,0%
Totalt är 99,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Aktier
99,6%
Kort ränta
0,4%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31