Alfred Berg Obligasjon

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
119,88 NOK
PPM-nummer
111518
Morningstar kategori
Ränte - NOK obligationer, långa
Senaste kursdatum
2019-12-12
ISIN
NO0010089410
Fondens startdatum
1990-11-01
Jämförelseindex
OSE Statsobligasjonsind 3.00
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,50%
Förvaltningskostnad
0,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
6,4%
Sharpe Ratio 3 år
0,2
Tracking Error 3 år %
0,6%
Informationskvot 3 år
1,5
   
Fondbolag
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
Hemsida
www.alfredberg.no
Förvaltarens namn
Morten Steinsland
Adress
Olav V's gate 5
Postboks 1294 Vika
Telefon
+47 22 005100
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar huvudsakligen i företag registrerade i Norge och har en bred diversifiserad portfölj. Minimum 80 % av fondens förvaltningskapital skall vara placerat i värdepapper registrerat i Norge. Portföljen består av genomanalyserade enskilda aktier. Varje värdepapper kan över- eller underviktas upp till 3 procentpoäng mot värdepapprets vikt i referansindex. Ett värdepapper utanför referansindex kan maximalt utgöra 3 % av portoföljen. Avvikelsen från referensindex branschvikter skall hållas innanför 5 procentpoäng. Fonden har en aktiv analysdriven förvaltningsstil. Portföljen består normalt av 40-60 företag.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,2%
1 vecka -0,5%
1 månad -2,3%
3 månader -4,0%
1 år -0,3%
10 år 19,8%
15 år 62,4%
Sedan årsskiftet 3,1%
Sedan start 261,7%
Kursdatum: 2019-12-12
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Lång ränta
97,8%
Kort ränta
2,2%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31