Ålandsbanken Euro Bond B

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
34,73 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - euro obligationer, medellånga
Senaste kursdatum
2020-01-21
ISIN
FI0008804992
Fondens startdatum
1998-10-23
Jämförelseindex
BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
0,69%
Förvaltningskostnad
0,69%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
6,0%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
1,0%
Informationskvot 3 år
1,4
   
Fondbolag
Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy
Hemsida
www.alandsbanken.fi
Förvaltarens namn
Jarkko Toivonen
Adress
Nygatan 2
Finland
Telefon
+358 20429088
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar sina medel i räntebärande värdepapper i euro inom Europa. Fonden förvaltas enligt en aktiv strategi som utgår från branschval och "bond-picking", vilket innebär att fonden sannolikt avviker från jämförelseindexets sammansättning. Fonden strävar under normala marknadsförhållanden efter att ha en genomsnittlig duration om 1-3 år. Syftet med fondens placeringsverksamhet är att åstadkomma en jämn avkastning med lägsta möjliga risk i det placerade kapitalet. Strategin som medellång räntefond ger fonden möjlighet att fritt flytta tyngdpunkten för sina placeringar mellan längre och kortare maturiteter och på detta sätt åstadkomma en möjligast jämn värdeutveckling i varje marknadsläge. Fonden kan utnyttja derivatinstrument i skyddande syfte samt för att främja en effektiv egendomsförvaltning.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,2%
1 vecka 0,6%
1 månad 1,5%
3 månader -0,9%
1 år 6,5%
10 år 39,4%
15 år 88,2%
Sedan årsskiftet 0,9%
Sedan start 138,7%
Kursdatum: 2020-01-21
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
94,2%
Kort ränta
4,4%
Övrigt
1,4%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31