Ålandsbanken Europe Value B

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
35,69 EUR
PPM-nummer
238832
Morningstar kategori
Europa, mix bolag
Senaste kursdatum
2020-01-16
ISIN
FI0008805031
Fondens startdatum
2001-06-01
Jämförelseindex
MSCI Europe NR EUR
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,40%
Förvaltningskostnad
1,40%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
11,9%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
2,6%
Informationskvot 3 år
-1,5
   
Fondbolag
Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy
Hemsida
www.alandsbanken.fi
Förvaltarens namn
Not Disclosed
Adress
Nygatan 2
Finland
Telefon
+358 20429088
 
Placeringsinriktning
Fondens medel placeras i aktier i Europa enligt en aktiv värdeinriktad placeringsstrategi. Fondens strävan är att genom branschallokering och företagsval skapa en risk- och avkastningsmässigt effektiv portfölj. Inom de valda branscherna strävar fonden efter att hitta bra men undervärderade bolag. Fonden strävar under normala marknadsförhållanden efter att ha över 90% av sina medel placerade på aktiemarknaden. Fonden kan utnyttja derivatinstrument i skyddande syfte samt för att främja en effektiv egendomsförvaltning.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,4%
1 vecka -0,2%
1 månad 1,0%
3 månader 2,9%
1 år 23,0%
10 år 68,3%
15 år 124,3%
Sedan årsskiftet 0,8%
Sedan start 105,6%
Kursdatum: 2020-01-16
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
91,4%
Sverige
8,6%
Totalt är 97,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Finans
21,8%
Sjukvård
17,3%
Konsument, stabil
12,3%
Industri
11,9%
Teknik
8,8%
Råvaror
8,3%
Energi
7,3%
Konsument, cyklisk
6,3%
Övrigt
5,8%
Totalt är 97,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
97,7%
Kort ränta
2,3%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31