Aktia Capital B

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
3,74 EUR
PPM-nummer
182584
Morningstar kategori
Finland
Senaste kursdatum
2020-01-23
ISIN
FI0008801071
Fondens startdatum
1992-05-15
Jämförelseindex
NASDAQ OMX Helsinki Benchmark Cap GR EUR
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,83%
Förvaltningskostnad
1,80%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
15,0%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
5,3%
Informationskvot 3 år
-0,5
   
Fondbolag
Aktia Rahastoyhtiö Oy
Hemsida
www.aktia.fi
Förvaltarens namn
Jan Brännback
Adress
Mannerheimintie 14
00100 Helsingfors
Telefon
+358 (0)10 247 6843
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond som placerar sina medel i inhemska aktier och aktierelaterade instrument. Placeringarna görs på lång sikt och placeringsbesluten baserar sig alltid på grundliga analyser av företagen och marknaderna. Tyngdpunkten ligger på bolag som har en ledande marknadsposition på sin egen bransch och som besitter specialkunnande som genererar mervärde. Vid val av placeringsobjekt är företagens värderingsnivå alltid ett centralt kriterium. Värderingen bör vara måttlig i förhållande till företagets resultatförmåga, starka balans och långsiktiga tillväxtsutsikter. Fondens målsättning är att uppnå bättre avkastning än sitt jämförelseindex på lång sikt.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,9%
1 vecka -0,6%
1 månad 4,1%
3 månader 8,5%
1 år 23,4%
10 år 136,8%
15 år 309,9%
Sedan årsskiftet 2,7%
Sedan start 3224,2%
Kursdatum: 2020-01-23
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
96,6%
Övrigt
3,4%
Totalt är 99,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Industri
36,0%
Teknik
19,2%
Råvaror
13,2%
Konsument, cyklisk
7,7%
Finans
7,1%
Konsument, stabil
6,4%
Övrigt
10,4%
Totalt är 99,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
99,6%
Kort ränta
0,4%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30