Aktia Secura B

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
0,97 EUR
PPM-nummer
375303
Morningstar kategori
Blandfond - euro, balanserad
Senaste kursdatum
2019-04-18
ISIN
FI0008804877
Fondens startdatum
1987-10-15
Jämförelseindex
Cat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,87%
Förvaltningskostnad
1,87%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
8,5%
Sharpe Ratio 3 år
1,1
Tracking Error 3 år %
2,1%
Informationskvot 3 år
-0,2
   
Fondbolag
Aktia Rahastoyhtiö Oy
Hemsida
www.aktia.fi
Förvaltarens namn
Jonne Sandström
Adress
Mannerheimintie 14
00100 Helsingfors
Telefon
+358 (0)10 247 6843
 
Placeringsinriktning
Fonden är en blandfond vars medel placeras i inhemska och utländska aktier och masskuldebrevslån. I neutralsitua-tion finns det lika stora andelar av bägge tillgångsslag och fonden agerar aktivt mellan tillångsslagen. Minst 20 % av fondens medel placeras dock i masskuldebrev emitterade av stater eller av företag. Fondens målsättning är att uppnå bättre avkastning än sitt jämförelseindex på lång sikt.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,6%
1 vecka 0,8%
1 månad 2,1%
3 månader 8,7%
1 år 5,1%
10 år 105,0%
15 år 149,2%
Sedan årsskiftet 14,2%
Sedan start -
Kursdatum: 2019-04-18
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
61,3%
Nordamerika
30,8%
Övrigt
7,9%
Totalt är 51,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2018-12-31
Teknik
22,3%
Industri
16,7%
Finans
14,7%
Konsument, cyklisk
14,2%
Konsument, stabil
10,1%
Sjukvård
8,5%
Råvaror
6,2%
Övrigt
7,3%
Totalt är 51,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2018-12-31
Aktier
51,5%
Lång ränta
46,7%
Övrigt
1,2%
Kort ränta
0,6%
Portföljen uppdaterad per 2018-12-31