Evli Finnish Small Cap B

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
436,16 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Finland
Senaste kursdatum
2020-01-20
ISIN
FI0008804422
Fondens startdatum
1992-12-04
Jämförelseindex
NASDAQ OMX Helsinki Benchmark Cap GR EUR
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,60%
Förvaltningskostnad
1,60%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
15,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
7,9%
Informationskvot 3 år
0,2
   
Fondbolag
Evli Fund Management Company Oy
Hemsida
www.evli.com/fonder
Förvaltarens namn
Janne Kujala
Adress
Kungsgatan 27
P.O. Box 16354
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
aktiefond, och dess huvudsakliga investeringsobjekt är finländska små bolags aktier. Fonden placerar inte i de största börsbolagen (marknadsvärde över 2 miljarder euro). Fondkapitalet kan även placeras i värdepapper emitterade av utländska företag med betydande verksamhet i Finland samt, i begränsad utsträckning, i företag som verkar i Finlands närområden. Fondens portfölj omfattar i regel 25-30 aktier, vilket ger en tillräcklig diversifiering av kapitalet.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,5%
1 vecka 3,6%
1 månad 9,7%
3 månader 19,1%
1 år 42,3%
10 år 239,6%
15 år 535,5%
Sedan årsskiftet 6,7%
Sedan start 1622,0%
Kursdatum: 2020-01-20
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
100,0%
Totalt är 98,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Industri
37,1%
Sjukvård
14,6%
Konsument, cyklisk
11,3%
Teknik
10,8%
Fastigheter
9,8%
Konsument, stabil
8,2%
Övrigt
8,2%
Totalt är 98,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
98,1%
Kort ränta
1,9%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31