Atlant Stability Offensiv

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
1 832,96 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, multi-strategi
Senaste kursdatum
2020-01-16
ISIN
SE0001007535
Fondens startdatum
2002-07-01
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,03%
Förvaltningskostnad
1,00%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
2,8%
Sharpe Ratio 3 år
1,5
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Atlant Fonder AB
Hemsida
www.atlantfonder.se
Förvaltarens namn
Anders Kullberg
Adress
Skomakaregatan 13
Telefon
+046-39 39 69
 
Placeringsinriktning
Atlant Stability Offensiv är en aktivt förvaltad hedgefond som eftersträvar att vara marknadsneutral och skapa en jämn avkastning med låg korrelation till den svenska aktie- och räntemarknaden. Fondens mål är att över tid och till en relativt låg risk, skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar) med minst 5 procentenheter. Fonden har även som mål att skapa minst 70 procent positiva avkastningsmånader. En aktiv ränteförvaltning med tyngdpunkt på nordiska företagsobligationer kombineras med derivatstrategier som både används för att sänka risken i fonden och för att skapa ytterligare avkastning.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,1%
1 månad 0,7%
3 månader 1,2%
1 år 4,1%
10 år 49,5%
15 år -
Sedan årsskiftet 0,4%
Sedan start 117,2%
Kursdatum: 2020-01-16
Innehav
Sverige
65,9%
Asien exkl Japan
33,7%
Övrigt
0,3%
Totalt är 6,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Fastigheter
65,9%
Industri
33,7%
Övrigt
0,3%
Totalt är 6,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
68,8%
Kort ränta
17,3%
Övrigt
7,6%
Aktier
6,4%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31