Atlant Edge

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
5 220,87 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, lång/kort, Europa
Senaste kursdatum
2020-01-22
ISIN
SE0001007527
Fondens startdatum
2002-07-01
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,03%
Förvaltningskostnad
1,00%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
11,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,1
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Atlant Fonder AB
Hemsida
www.atlantfonder.se
Förvaltarens namn
Anders Kullberg
Adress
Skomakaregatan 13
Telefon
+046-39 39 69
 
Placeringsinriktning
Atlant Edge är en aktivt förvaltad hedgefond som fokuserar på aktie-, ränte- och derivat-strategier. Derivaten, används både för att sänka risken i fonden och för att öka hävstången mot underliggande marknader. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer och certifikat med medellång löptid och företrädesvis medelgod kreditkvalitet. Även placeringar i enskilda aktier kan förekomma. Fondens mål är att över tid skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar) med minst 7 procentenheter till en risk som är lägre än den svenska aktiemarknaden. Fondens portföljsammansättning kan ge både positiv och negativ exponering mot underliggande marknader (marknadsneutral), vilket ger Edge möjlighet att vara väldigt flexibel även under turbulenta perioder. Detta skapar goda förutsättningar för att kunna leverera en god riskjusterad avkastning med en hög andel positiva månader.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,8%
1 vecka 0,8%
1 månad 6,0%
3 månader 7,6%
1 år 5,3%
10 år 84,8%
15 år -
Sedan årsskiftet 4,7%
Sedan start 552,1%
Kursdatum: 2020-01-22
Innehav
Sverige
45,9%
Asien exkl Japan
34,1%
Nordamerika
17,8%
Övrigt
2,2%
Totalt är 28,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Industri
34,1%
Sjukvård
25,6%
Fastigheter
20,3%
Energi
11,1%
Finans
8,9%
Totalt är 28,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
41,5%
Lång ränta
35,5%
Kort ränta
19,6%
Övrigt
3,3%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31