Danske Invest Finland Småföretag T

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
86,23 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Finland
Senaste kursdatum
2020-01-17
ISIN
FI0008803044
Fondens startdatum
1996-08-19
Jämförelseindex
NASDAQ OMX Helsinki Benchmark Cap GR EUR
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,30%
Förvaltningskostnad
1,30%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
16,6%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
9,4%
Informationskvot 3 år
-0,2
   
Fondbolag
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Hemsida
www.danskeinvest.fi
Förvaltarens namn
Juha Laakso
Adress
Sampo Rahastoyhtiö Oy
Hiililaiturinkuja 2
Telefon
+358 1023610
 
Placeringsinriktning
Medlen placeras i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett finskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Finland, noteras i Finland eller i betydande grad är beroende av Finlands ekonomi. Vid valet av aktier prioriteras i synnerhet små och medelstora finska bolag med goda tillväxtutsikter. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 1,0%
1 vecka 4,4%
1 månad 9,8%
3 månader 19,1%
1 år 38,3%
10 år 145,9%
15 år 322,2%
Sedan årsskiftet 5,5%
Sedan start 544,7%
Kursdatum: 2020-01-17
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
100,0%
Totalt är 98,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Industri
39,3%
Teknik
27,2%
Råvaror
9,0%
Sjukvård
8,4%
Konsument, cyklisk
5,5%
Övrigt
10,5%
Totalt är 98,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Aktier
98,1%
Kort ränta
1,9%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30