Danske Invest Suomi Osake K

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
0,67 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Finland
Senaste kursdatum
2020-01-17
ISIN
FI0008803101
Fondens startdatum
1987-10-15
Jämförelseindex
NASDAQ OMX Helsinki Benchmark Cap GR EUR
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,40%
Förvaltningskostnad
1,40%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
2,9%
Informationskvot 3 år
-1,1
   
Fondbolag
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Hemsida
www.danskeinvest.fi
Förvaltarens namn
Juha Laakso
Adress
Sampo Rahastoyhtiö Oy
Hiililaiturinkuja 2
Telefon
+358 1023610
 
Placeringsinriktning
Medlen placeras huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett finskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Finland, noteras i Finland eller i betydande grad är beroende av Finlands ekonomi. I placeringarna prioriteras aktier i de mest betydande finska företagen. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 1,1%
1 vecka 3,1%
1 månad 6,6%
3 månader 6,8%
1 år 19,8%
10 år 137,0%
15 år 284,0%
Sedan årsskiftet 4,3%
Sedan start 1950,7%
Kursdatum: 2020-01-17
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
97,3%
Övrigt
2,7%
Totalt är 96,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Industri
26,1%
Finans
16,6%
Råvaror
11,9%
Energi
9,5%
Allmännyttigt
9,3%
Teknik
8,4%
Konsument, cyklisk
6,4%
Övrigt
11,7%
Totalt är 96,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Aktier
96,3%
Kort ränta
3,7%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30