Danske Invest Suomi Osake K

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
0,62 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Finland
Senaste kursdatum
2019-09-18
ISIN
FI0008803101
Fondens startdatum
1987-10-15
Jämförelseindex
NASDAQ OMX Helsinki Benchmark Cap GR EUR
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,90%
Förvaltningskostnad
1,90%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,7%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
3,2%
Informationskvot 3 år
-1,4
   
Fondbolag
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Hemsida
www.danskeinvest.fi
Förvaltarens namn
Juha Varis
Adress
Sampo Rahastoyhtiö Oy
Hiililaiturinkuja 2
Telefon
+358 1023610
 
Placeringsinriktning
Medlen placeras huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett finskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Finland, noteras i Finland eller i betydande grad är beroende av Finlands ekonomi. I placeringarna prioriteras aktier i de mest betydande finska företagen. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,9%
1 vecka 2,0%
1 månad 6,0%
3 månader 3,2%
1 år 0,7%
10 år 136,4%
15 år 284,3%
Sedan årsskiftet 20,3%
Sedan start 1813,2%
Kursdatum: 2019-09-18
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
97,8%
Övrigt
2,2%
Totalt är 97,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Industri
26,5%
Finans
12,9%
Teknik
11,8%
Råvaror
11,5%
Allmännyttigt
9,0%
Energi
8,3%
Konsument, cyklisk
6,5%
Kommunikation
5,5%
Övrigt
8,0%
Totalt är 97,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Aktier
97,2%
Kort ränta
2,8%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31