Swedbank Robur Transition Global MEGA

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
311,44 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Global, tillväxtbolag
Senaste kursdatum
2020-01-17
ISIN
SE0001003864
Fondens startdatum
2002-11-04
Jämförelseindex
MSCI ACWI Growth NR USD
 
Köpavgift
2%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,72%
Förvaltningskostnad
0,95%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,5%
Sharpe Ratio 3 år
1,4
Tracking Error 3 år %
4,3%
Informationskvot 3 år
-0,2
   
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
Hemsida
www.swedbankrobur.se
Förvaltarens namn
Jacob Gemmel
Adress
Malmskillnadsgatan 32
105 34 Stockholm
Telefon
+46 8 585 92400
 
Placeringsinriktning
Transition Global MEGA är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar globalt främst i bolag som med sina produkter eller tjänster kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Förvaltningen är tematisk och utgår ifrån klimat & naturresurser, hälsa & välmående, demografi & mångfald och innovation & säkerhet. Bolagen i fonden har ett relevant hållbarhetsarbete i verksamheten och uppfyller hårda krav inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och sund affärsetik. Fonden kan även investera i bolag där fondbolaget identifierat en påbörjad omställning och därmed har möjlighet att framöver bidra till en hållbar utveckling. Fonden väljer bort bolag som kränker internationella normer och som har koppling till vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi samt de som producerar fossila bränslen. Läs mer i fondens informationsbroschyr eller på swedbank.com/robur.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 1,0%
1 vecka 1,9%
1 månad 5,4%
3 månader 9,7%
1 år 36,8%
10 år 226,6%
15 år 279,3%
Sedan årsskiftet 4,8%
Sedan start 291,2%
Kursdatum: 2020-01-17
Innehav
Nordamerika
63,2%
Västeuropa exkl Sverige
25,1%
Japan
8,4%
Övrigt
3,3%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Teknik
25,6%
Finans
17,6%
Sjukvård
17,3%
Industri
13,9%
Råvaror
7,4%
Kommunikation
5,6%
Övrigt
12,7%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
100,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31