Swedbank Robur Realräntefond

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
139,51 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, reala
Senaste kursdatum
2020-02-25
ISIN
SE0000987224
Fondens startdatum
2002-11-25
Jämförelseindex
BBgBarc Gbl Infl Linked Sweden TR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,30%
Förvaltningskostnad
0,82%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
1,5%
Sharpe Ratio 3 år
0,4
Tracking Error 3 år %
1,0%
Informationskvot 3 år
-1,0
   
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
Hemsida
www.swedbankrobur.se
Förvaltarens namn
Sofia Holma
Adress
Malmskillnadsgatan 32
105 34 Stockholm
Telefon
+46 8 585 92400
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar i realränteobligationer utgivna av stater men också av företag. Mer än 35 procent av fondens värde kan placeras i räntepapper utfärdade eller garanterade av svenska staten. Den genomsnittliga löptiden på fondens innehav ska vara mellan 1,5 och 18 år. Fonden får även använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka -0,2%
1 månad -0,3%
3 månader -1,1%
1 år -0,3%
10 år 24,4%
15 år 52,4%
Sedan årsskiftet -0,4%
Sedan start 87,3%
Kursdatum: 2020-02-25
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Lång ränta
97,0%
Kort ränta
3,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31