Nordea Corporate Bond I K

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
2,42 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - euro obligationer, företag
Senaste kursdatum
2020-01-28
ISIN
FI0008801303
Fondens startdatum
2000-03-01
Jämförelseindex
BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,40%
Förvaltningskostnad
0,40%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
6,5%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
0,4%
Informationskvot 3 år
0,4
   
Fondbolag
Nordea Funds Oy
Hemsida
www.nordea.se
Förvaltarens namn
Jan Sørensen
Adress
Regeringsgatan 59
Telefon
0771-22 44 88
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar huvudsakligen i masskuldebrevslån som emitteras av europeiska och amerikanska företag. Placeringarna görs i euro. Fonden placerar främst i företagslån med högt kreditbetyg, dvs. investment grade. Bland derivatkontrakt utgör kreditriskswappar i synnerhet en integrerad del av fondens placeringspolicy. Om ränteinstrumentet inte har ett kreditbetyg följer man upp emittentens kreditrating. Fondens investeringsbeslut görs inte uteslutande på basis av externa kreditvärderingar. Fondens medel kan också investeras i finansiella instrument som enligt fondbolagets interna värdering inte har ovannämnda kreditbetyg.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka 0,7%
1 månad 2,1%
3 månader -0,8%
1 år 9,1%
10 år 58,8%
15 år 102,7%
Sedan årsskiftet 1,6%
Sedan start 203,6%
Kursdatum: 2020-01-28
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Lång ränta
97,2%
Övrigt
2,3%
Kort ränta
0,5%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30