FIM Likvid

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
24,52 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - euro penningmarknad
Senaste kursdatum
2020-01-27
ISIN
FI0008800313
Fondens startdatum
1997-11-03
Jämförelseindex
FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,15%
Förvaltningskostnad
0,15%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
5,6%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
0,1%
Informationskvot 3 år
6,9
   
Fondbolag
FIM Varainhoito Oy
Hemsida
www.fim.se
Förvaltarens namn
Janne Nisula
Adress
Birger Jarlsgatan 32A
Box 5712
114 87 Stockholm
Telefon
020-49 40 40
 
Placeringsinriktning
Fondens tillgångar placeras närmast i eurodenominerade ränteplaceringar på under ett år. De viktigaste placeringsobjekten är statens skuldförbindelser, kommuncertifikat och bankcertifikat samt korta masslån. Avsikten med fondens placeringsverksamhet är att med låg risk öka placerarens förmögenhet snabbare än med en vanlig bankdeposition. Som jämförelseindex används Bloomberg Euro Cash Index Libor Total Return 1 Month.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,5%
1 vecka 0,6%
1 månad 1,6%
3 månader -1,2%
1 år 3,1%
10 år 7,3%
15 år 38,9%
Sedan årsskiftet 0,9%
Sedan start 81,5%
Kursdatum: 2020-01-27
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Kort ränta
71,8%
Lång ränta
28,2%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31