FIM Fenno

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
255,97 EUR
PPM-nummer
324665
Morningstar kategori
Finland
Senaste kursdatum
2019-10-15
ISIN
FI0008800339
Fondens startdatum
1998-08-17
Jämförelseindex
NASDAQ OMX Helsinki Benchmark Cap GR EUR
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,00%
Förvaltningskostnad
1,60%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,2%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
2,8%
Informationskvot 3 år
-1,5
   
Fondbolag
FIM Varainhoito Oy
Hemsida
www.fim.se
Förvaltarens namn
Sauli Hämäläinen
Adress
Birger Jarlsgatan 32A
Box 5712
114 87 Stockholm
Telefon
020-49 40 40
 
Placeringsinriktning
FIM Fenno investerar huvudsakligen i finländska aktier och aktierelaterade värdepapper. Fonden kan även placera i bolag som är noterade utanför området förutsatt att Finland enligt vår bedömning utgör ett centralt marknadsområde för bolagen. Fondens målsättning är att genom aktiv förvaltning uppnå en avkastning som på lång sikt är så god som möjligt och som överstiger jämförelseindexets avkastning. Jämförelseindexet är avkastningsindexet OMX Helsinki Benchmark (tr) omräknat i euro.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,7%
1 vecka 2,7%
1 månad 0,8%
3 månader 4,3%
1 år 11,7%
10 år 124,1%
15 år 236,4%
Sedan årsskiftet 22,9%
Sedan start 1745,6%
Kursdatum: 2019-10-15
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
100,0%
Totalt är 96,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Industri
24,3%
Finans
14,6%
Teknik
12,6%
Råvaror
10,2%
Konsument, stabil
9,3%
Konsument, cyklisk
9,0%
Energi
6,3%
Övrigt
13,7%
Totalt är 96,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
96,1%
Kort ränta
3,9%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30