Evli Finland Mix B

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
9,08 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - euro, balanserad
Senaste kursdatum
2020-01-23
ISIN
FI0008801212
Fondens startdatum
1995-11-01
Jämförelseindex
Cat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,83%
Förvaltningskostnad
1,83%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
8,1%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
3,6%
Informationskvot 3 år
-0,3
   
Fondbolag
Evli Fund Management Company Oy
Hemsida
www.evli.com/fonder
Förvaltarens namn
Juhamatti Pukka
Adress
Kungsgatan 27
P.O. Box 16354
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
Placeringsfonden Evli Finland Mix är en blandfond som huvudsakligen investerar i finländska aktier samt ränteinstrument emitterade inom euroområdet. Då utsikterna på aktiemarknaden är ljusa, ligger fondens tyngdpunkt på aktierelaterade investeringar, och då utsikterna försämras, ökar den relativa andelen placeringar i ränteinstrument. Beroende på marknadsläget varierar andelen aktierelaterade investeringar mellan 20 och 60 procent; neutralläge är 40 procent. Ränteplaceringarnas genomsnittliga duration kan vara högst 10 år.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,3%
1 vecka -0,2%
1 månad 3,0%
3 månader 2,7%
1 år 11,6%
10 år 77,8%
15 år 175,5%
Sedan årsskiftet 1,8%
Sedan start 547,0%
Kursdatum: 2020-01-23
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
96,8%
Övrigt
3,2%
Totalt är 44,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Industri
19,8%
Konsument, cyklisk
14,6%
Energi
14,2%
Konsument, stabil
11,8%
Teknik
10,4%
Finans
9,8%
Råvaror
8,0%
Sjukvård
6,1%
Fastigheter
5,3%
Totalt är 44,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
53,6%
Aktier
44,3%
Övrigt
1,3%
Kort ränta
0,7%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31