Evli Global B

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
25,13 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Global, flexibel
Senaste kursdatum
2020-01-23
ISIN
FI0008801188
Fondens startdatum
1994-04-08
Jämförelseindex
MSCI ACWI NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,60%
Förvaltningskostnad
1,60%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
14,1%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
3,8%
Informationskvot 3 år
-1,0
   
Fondbolag
Evli Fund Management Company Oy
Hemsida
www.evli.com/fonder
Förvaltarens namn
Hans-Kristian Sjöholm
Adress
Kungsgatan 27
P.O. Box 16354
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
Placeringsfonden Evli Global är en aktiefond, som placerar sina tillgångar globalt i aktier. Fonden har en aktiv placeringsstrategi och är inte bunden till något index, någon bransch eller något enskilt land. Tillgångarna placeras i regel i börsaktier i de utvecklade länderna, bland annat i Europa, Nordamerika, Japan och Australien. Fondens fokus ligger på bolag med ett stabilt kassaflöde, god amorteringsförmåga och lågt marknadsvärde i förhållande till kassaflödet.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka 0,0%
1 månad 1,5%
3 månader 7,6%
1 år 26,7%
10 år 227,7%
15 år 248,5%
Sedan årsskiftet 2,3%
Sedan start 397,0%
Kursdatum: 2020-01-23
Innehav
Nordamerika
58,7%
Västeuropa exkl Sverige
21,7%
Japan
12,6%
Sverige
6,4%
Övrigt
0,7%
Totalt är 96,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Industri
24,8%
Konsument, cyklisk
19,7%
Teknik
18,6%
Sjukvård
13,4%
Kommunikation
10,5%
Konsument, stabil
6,0%
Övrigt
7,0%
Totalt är 96,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
96,5%
Kort ränta
3,5%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31