Alfred Berg Global

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
529,67 NOK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Global, mix bolag
Senaste kursdatum
2019-09-17
ISIN
NO0010089501
Fondens startdatum
1994-10-31
Jämförelseindex
MSCI ACWI NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,00%
Förvaltningskostnad
1,00%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,7%
Sharpe Ratio 3 år
1,1
Tracking Error 3 år %
4,9%
Informationskvot 3 år
-0,3
   
Fondbolag
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
Hemsida
www.alfredberg.no
Förvaltarens namn
Stig Syrdal
Adress
Olav V's gate 5
Postboks 1294 Vika
Telefon
+47 22 005100
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i värdepapper i de länderna som ingår i referensindex. Fonden investerar inte i framväxande marknader. Aktieutvalet behandlas vid bruk av fundamentala faktormodeller. Företagen analyseras och rangordnas efter förväntad avkastning och risk vid bruk av faktorer knutna till risk, likviditet, relativt pris, tillväxtpotential och prishistorik. Fonden är väldivifiserat med normalt 150-200 företag i portföljen. Förvaltningen av fonden är underlagt begränsningar men hänsyn till hur stor avvikelse portföljen kan ha på region-, land-, bransch- och företagsnivå. Avvikelsen mäts relativt till referensindex. Detta säkrar god generell diversifisering, samt att fondens riskprofil hålls lik referansindex.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 1,3%
1 vecka 0,5%
1 månad 0,6%
3 månader 4,2%
1 år 5,9%
10 år 146,6%
15 år 175,8%
Sedan årsskiftet 27,6%
Sedan start 421,1%
Kursdatum: 2019-09-17
Innehav
Nordamerika
71,6%
Västeuropa exkl Sverige
17,6%
Övrigt
10,8%
Totalt är 98,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Finans
16,7%
Teknik
15,3%
Industri
15,2%
Konsument, stabil
14,7%
Konsument, cyklisk
13,5%
Sjukvård
8,2%
Allmännyttigt
6,9%
Övrigt
9,5%
Totalt är 98,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Aktier
98,9%
Kort ränta
0,9%
Övrigt
0,2%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31