Danske Invest Eastern Europe exRussia A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
669,90 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Östeuropa ex Ryssland
Senaste kursdatum
2020-01-21
ISIN
LU0156840208
Fondens startdatum
2002-12-13
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,95%
Förvaltningskostnad
1,60%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,3%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Danske Invest Management Company SA
Hemsida
www.danskeinvest.se
Förvaltarens namn
Morten Lund Ligaard
Adress
Box 7523
103 92 Stockholm
Sverige
Telefon
0752 48 30 00
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar huvudsakligen i aktier från företag som hör hemma i, eller vars verksamhet huvudsakligen bedrivs i Östeuropa (exklusive Ryssland) och som är noterade på en officiell fondbörs. En mindre del kan investeras i aktier från företag hemmahörande i länder som gränsar till Östeuropa. Fonden följer en aktiv investeringsstrategi. Det innebär att vi försöker att hitta de bästa investeringar för att kunna erbjuda den högsta möjliga avkastningen med hänsyn tagen till risk. Strategin medför att avkastningen kan bli både högre och lägre än den generella utvecklingen för aktier i Östeuropa, exklusive Ryssland.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,4%
1 vecka -0,5%
1 månad 4,5%
3 månader 7,1%
1 år 14,3%
10 år 45,7%
15 år 114,7%
Sedan årsskiftet 2,9%
Sedan start 268,7%
Kursdatum: 2020-01-21
Innehav
Östeuropa
91,9%
Västeuropa exkl Sverige
8,1%
Totalt är 100,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Finans
44,8%
Energi
18,5%
Kommunikation
11,3%
Konsument, cyklisk
6,0%
Övrigt
19,4%
Totalt är 100,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Aktier
100,5%
Övrigt
0,3%
Kort ränta
-0,8%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30