AMF Räntefond Kort

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
111,34 SEK
PPM-nummer
305185
Morningstar kategori
Ränte - SEK kort löptid
Senaste kursdatum
2019-10-18
ISIN
SE0001184961
Fondens startdatum
2004-05-17
Jämförelseindex
FTSE SEK EuroDep 3 Mon SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,10%
Förvaltningskostnad
0,15%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
0,1%
Sharpe Ratio 3 år
1,4
Tracking Error 3 år %
0,1%
Informationskvot 3 år
2,1
   
Fondbolag
AMF Fonder
Hemsida
www.amf.se
Förvaltarens namn
Johan Moeschlin
Adress
Klara Södra Kyrkogata 18
Telefon
+46 8 6963100
 
Placeringsinriktning
Fonden är en räntefond med en genomsnittlig räntebindningstid på upp till ett år. Fondens medel placeras i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument huvudsakligen utgivna av stat, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet samt på konto i kreditinstitut. Tillgångarna ska vara denominerade i svenska kronor. Fonden får även placera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad -0,1%
3 månader -0,1%
1 år -0,3%
10 år 9,9%
15 år 28,2%
Sedan årsskiftet -0,2%
Sedan start 29,3%
Kursdatum: 2019-10-18
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Lång ränta
96,9%
Kort ränta
3,1%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30