BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd C Cap

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
146,97 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - euro obligationer, reala
Senaste kursdatum
2020-02-21
ISIN
LU0190304583
Fondens startdatum
2004-04-20
Jämförelseindex
BBgBarc Euro Infln Lkd TR EUR
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,13%
Förvaltningskostnad
0,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
7,5%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
0,4%
Informationskvot 3 år
-2,6
   
Fondbolag
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Hemsida
www.bnpparibas-am.com
Förvaltarens namn
Claude Guerin
Adress
33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Telefon
+352 2646 3017
 
Placeringsinriktning
Denna delfond ska placera minst 2/3 av sina tillgångar i obligationer eller obligationsliknande värdepapper utställda i euro, som är knutna till inflationen i euroområdet, samt i finansiella derivatinstrument för denna typ av tillgångar. Resterande del, dvs. högst 1/3 av dess tillgångar, kan placeras i andra överlåtbara värdepapper av vad slag det vara må, i penningmarknadsinstrument, i finansiella derivatinstrument eller i likvida medel samt, så länge placeringarna inte överstiger 10 % av tillgångarna, i andelar i fondföretag och i andra företag för kollektiva investeringar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,5%
1 vecka 0,3%
1 månad 1,3%
3 månader 0,4%
1 år 6,4%
10 år 30,3%
15 år 59,9%
Sedan årsskiftet 2,2%
Sedan start 69,1%
Kursdatum: 2020-02-21
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
93,1%
Kort ränta
6,9%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31