BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd C Cap

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
144,82 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - euro obligationer, reala
Senaste kursdatum
2019-11-19
ISIN
LU0190304583
Fondens startdatum
2004-04-20
Jämförelseindex
BBgBarc Euro Infln Lkd TR EUR
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,13%
Förvaltningskostnad
0,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
7,5%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
0,4%
Informationskvot 3 år
-2,4
   
Fondbolag
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Hemsida
www.bnpparibas-am.com
Förvaltarens namn
Claude Guerin
Adress
33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Telefon
+352 2646 3017
 
Placeringsinriktning
Denna delfond ska placera minst 2/3 av sina tillgångar i obligationer eller obligationsliknande värdepapper utställda i euro, som är knutna till inflationen i euroområdet, samt i finansiella derivatinstrument för denna typ av tillgångar. Resterande del, dvs. högst 1/3 av dess tillgångar, kan placeras i andra överlåtbara värdepapper av vad slag det vara må, i penningmarknadsinstrument, i finansiella derivatinstrument eller i likvida medel samt, så länge placeringarna inte överstiger 10 % av tillgångarna, i andelar i fondföretag och i andra företag för kollektiva investeringar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka -0,1%
1 månad -1,6%
3 månader -1,9%
1 år 9,8%
10 år 23,8%
15 år 64,6%
Sedan årsskiftet 11,1%
Sedan start 68,7%
Kursdatum: 2019-11-19
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Lång ränta
83 573,2%
Övrigt
0,0%
Kort ränta
-83 473,2%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30